VOL098Winki丝姬丝袜美腿系列写真套图160PWinki丝姬爱蜜社

VOL098Winki丝姬丝袜美腿系列写真套图160PWinki丝姬爱蜜社

或叩之,答曰∶噎因甘起,故以楮实汤治之。服此方大忌甘草,以其与大戟相反故也。

气陷于下焦,则白带。《内经》所谓脉虚血虚是也。

肾主骨,故曰骨痿。牡蛎咸寒,能软坚而破结气,得葱白引之入耳,则能开听户而消脓血。

 湿热分争,湿胜则令人憎寒,热胜则令人壮热。 衄不止者,以此末吹入鼻中,立止。

血陷于下焦,则赤带。正考见虚损劳瘵门。

盖蛇之奔腾疾走,皆风象也,故为逐风之鳞,或嫌其毒而唾之,不知医之所取者,妙在其毒也。一言一默,宛然其母之生前也。

Leave a Reply