x1yy在线视频

x1yy在线视频

又属湿,湿亦寒也。 单伏主物不消化,曲、柏、三棱、广术之类。

牙肉肿如豆大,或内或外,无定处,先用金丹,后用口疳药。气血凝滞者,舒筋汤。

 兼气虚加人参,兼痰加竹沥。最忌口渴气喘,痰如桃胶,一颈皆肿,面红紫或青白无神,皆恶候。

吾身自有上池真水,气也,天一所生也。火属心,故谓汗为心之液。

又云∶多食酸,则肉胝KT而唇揭。 吾身自有上池真水,气也,天一所生也。

中焦之气脾胃主之,湿盛或热盛,而气滞不行,须治湿热。盖足居下部,属阴多寒,又感风寒,筋脉收引劲急。

Leave a Reply